BAKIN ÇOCUKLAR NE DİYOR?

Kendimi, yaşamı tanıyorum. Yaşarken temas kurarak,anlayarak, sorgulayarak öğreniyorum. Problem çözme becerilerini kazanıyor, kendimi gerçekleştirme basamaklarını çıkıyor, karar verme ve uyum yeteneğini geliştiriyor, bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimimi sağlıklı olarak gerçekleştirmek amacıyla gözlemleniyor, destek alıyorum.

Rehber olurken;

Amaç öğüt vermek değil, karşılaşılan zorluklarda kendisinin çözmesi için destek sağlamak.

Çocuğun seçeneklerine saygı duyulması, çocuğun tek ve özel yanını gözeterek davranılması, yönlendirilmesi.

Farkındalığını artırmak için rehberliğin sağlanması.

Gelişim basamakları kadar yaşam öyküsünün de gözetilmesi, ona uygun davranılması.  

İşbirliği içinde olmak, tarafsız olmak, gönüllü olmak, bireye saygılı olmak, farklılıklara saygı en temel  ilkelerimizdir.

02/03/2017