Eğitim Modeli

 

HIGH SCOPE YAKLAŞIMI
High/Scope Eğitim Yaklaşımı, 1962 yılında ABD'de David P. Weikart ve meslektaşları tarafından geliştirilen ve bugün dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan bir okul öncesi yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın oluşturulmasında Piaget'in kuramları rehberlik etmiştir.
Bu yaklaşımda çocukların en fazla kendi kendilerine planlayıp uyguladıkları etkinliklerden öğrendikleri anlayışı esastır. bir diğer deyişle,High/Scope Programı erken çocukluk eğitiminde ''etkin öğrenme'' kavramını temel alır. Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmesinde, sorumluluk almayı öğrenmelerinde, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verir. Çocukların yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmeleri teşvik edilir. Bunun sonucunda da çocuğun dil gelişimi (dili kullanma becerisi - kendini ifade yeteneği - düşünme süreci vs. ) gelişir.
 
ETKİN ÖĞRENME
Etkin öğrenme bilişsel alan kadar duygusal ve sosyal yanlarımız da katkı sunar. Yaşamın içine dahil olmayı, yaşayarak öğrenmeyi esas alır. Bireysel sorumluluk alma, başa çıkmayı da güçlendirmektedir.
PROJE TABANLI ÖĞRENME
Proje Tabanlı Öğrenme, öğrencini aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren; akademik sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modelidir.
GEMS NEDİR?
GEMS ( Great Explorations in Math and Science - Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar), heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır.
GEMS üniteleri, fen bilgisi eğitiminde ''gözetimli keşif'' yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır. Gözetimli keşif yöntemi bireylerin öğrenime doğrudan katılını vurgular. Bu tür etkinlikler; sadece ders kitaplarının kullanıldığı yönteme oranla daha fazla güdülenme yaratmakta ve bilim adamlarının gerçekte ne yaptığının daha gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Daha da önemlisi, GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.